Normal_11416

UTRECHT - Vanaf deze maand zijn de standpunten van alle politieke partijen die betrekking hebben op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te vinden op de website kiesvoorggz.nl. Met deze zogeheten ggz-kieswijzer kunnen mensen erachter komen welke Nederlandse politieke partij op dit onderwerp het beste aansluit bij hun voorkeur.

Deze zogeheten ggz-kieswijzer geeft informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van zeven vragen. Zo werd de partijen gevraagd wat hun toekomstvisie is op het gebied van de ggz, wat het belang is van preventie, hoe het aankijkt tegen de eigen bijdrage in de ggz en welke verantwoordelijkheid de burger zelf heeft.

De ggz-kieswijzer is een gezamenlijk initiatief van GGz Nederland, Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz