NZG Brancheverenigingen

Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven of instellingen uit eenzelfde branche. Er zijn verschillende doelen die door een brancheorganisatie kunnen worden nagestreefd, namelijk:

  • De behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten leden;
  • De behartiging van deelbelangen van groepen leden;
  • De behartiging van individuele belangen van leden.

Om deze doelen te bereiken kan een brancheorganisatie lobbyen, of verricht zij andere activiteiten als betrokkenheid in een CAO-onderhandeling, het opzetten van een innovatieproject, het organiseren van bijeenkomsten, het geven van juridisch advies etcera.

Op zoek naar een brancheorganisatie? Ga naar 'zoek zorginstelling' of kijk links in het rijtje voor meer informatie over een specifieke brancheorganisatie.  

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen