Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft per 13 juli 2018 een aanwijzing aan de Stichting Accuraat Begeleid Wonen te Amsterdam. De stichting dient uiterlijk 3 augustus 2018 te voldoen aan een aantal normen en mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat aan die normen is voldaan. Bij Stichting Accuraat Begeleid Wonen worden jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblematiek ondersteund via begeleid wonen. Dit meldt de inspectie.

In juni 2018 deed de inspectie samen met de toezichthouder van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente Amsterdam onderzoek bij Accuraat Begeleid Wonen. Aanleiding was een anoniem signaal bij de inspectie over een bestuurlijk conflict bij Accuraat, dat zou leiden tot onrust binnen de organisatie, een onstabiele personele bezetting en onvoldoende passende hulp.

De inspectie vindt de situatie bij Accuraat zorgelijk. Vanwege het bestuurlijk conflict hebben al verschillende begeleiders ontslag genomen. Het hierdoor ontstane personeelstekort leidt ertoe dat er onvoldoende begeleiders op de groep zijn, waardoor de veiligheid van de jongeren niet is gewaarborgd. Daar komt bij dat geen van de begeleiders bij Accuraat SKJ-geregistreerd is.

Aangezien het bestuurlijk conflict onverminderd voortduurt en het reeds doorlopen toezichttraject, heeft de inspectie weinig vertrouwen in de verbeterkracht van Accuraat.

Aanwijzing opgelegd

In het belang van de veiligheid van de cliënten acht de inspectie het noodzakelijk om Accuraat per 13 juli 2018 een aanwijzing op te leggen ten aanzien van de thema’s ‘uitvoering hulp- en zorgverlening’, ‘veiligheid’ en ‘organisatie’. Dit houdt in dat Accuraat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 3 augustus 2018 dient te voldoen aan de in de aanwijzing genoemde normen. Accuraat mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat naar het oordeel van de inspectie de genoemde tekortkomingen zijn weggenomen. Als de stichting vandaag niet kan voldoen aan de normen, kan een zwaardere maatregel opgelegd worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids