Normal_geld_rekenmachine_belasting

De Enschedese Stichting Zeker en Zorg heeft haar faillissement aangevraagd. Na het vertrek van  de oprichters van de stichting in januari 2019 is er alles aan gedaan om de organisatie overeind te houden. De problemen die in voorgaande jaren ontstonden, blijken veel groter dan tot nu toe bekend. Daarbij daalde de omzet dit jaar fors. Herstel zou een grote kapitaalinjectie vragen en kan niet gerealiseerd worden zonder gedwongen ontslagen. Een faillissement is daarmee onafwendbaar. Dit meldt Zeker en Zorg in een persbericht.

De voormalig directeuren van de zorginstelling zouden twee jaar lang foutief hebben gedeclareerd. Daarom eiste zorgverzekeraar Menzis afgelopen zomer 1,8 miljoen euro terug. Daarbij heeft de Belastingdienst de instelling voor beschermd wonen een rekening van 432.000 euro gestuurd én eist de gemeente Enschede subsidiegeld terug: 436.000 euro in totaal.

Risico's te groot

Zeker en Zorg kondigde in juni een bestuurlijke fusie aan met Manna. Juist voor de kwetsbare doelgroep wilde Manna de zorg blijven continueren. Uit onderzoek is echter gebleken dat de risico’s te groot zijn en de stichting niet levensvatbaar is.

Cliënten hoeven zich geen zorgen te maken, zegt Zeker en Zorg. De zorg loopt de komende weken gewoon door. De curator zal, in samenspraak met gemeenten en het zorgkantoor. Deze periode op zoek gaan naar een organisatie die de zorg voor cliënten wil overnemen zodat de kwetsbare doelgroep zo min mogelijk hinder zal ondervinden.

Door: Nationale Zorggids