Protocollen 1,5 meter: toenemende aandacht voor mensen met een beperking
Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter samenleving. Ieder(in) is daarom blij dat er nu drie protocollen zijn verschenen waarin dat wel gebeurt. Dit meldt Ieder(in).
 

Protocol dagrecreatie

Organisaties in de dagrecreatie (pretparken en dierentuinen) hebben samen met ervaringsdeskundigen, Ieder(in) en vele andere betrokkenen een inclusieparagraaf in hun anderhalvemeterprotocol opgenomen. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink heeft namens de recreatiebedrijven en betrokken bij het protocol het eerste exemplaar aan staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden. Bekijk hier het protocol toegankelijk dagje uit.
 

Protocol reizen met zorg en ondersteuning

Reisorganisaties die reizen aanbieden met zorg en ondersteuning hebben samen met ANVR, VGN, Ieder(in) en vele andere organisaties een protocol gemaakt. Hiermee kunnen mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben wél met vakantie. De anderhalvemetermaatregelen kunnen voor hen en hun begeleiders/verzorgers niet van toepassing zijn. Maar het protocol neemt de richtlijnen van het RIVM wel in acht. Het RIVM heeft het protocol inmiddels goedgekeurd.
 

Protocol toegankelijke openbare ruimte

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt over hoe de anderhalvemeterregels toegepast kunnen worden in de openbare ruimte. In de handreiking wordt nadrukkelijk rekening gehouden met mensen met een beperking. Dat gaat onder meer over vrijhouden van geleidelijnen, zorgen voor rustplekken, duidelijke bewegwijzering en beschikbaarheid van openbare, toegankelijke toiletten. Ieder(in) heeft ook aan deze handreiking bijgedragen. De handreiking heeft als titel 'Handreiking crowd management' en is hier te downloaden.
 
Door: Nationale Zorggids