Martin van Rijn (VWS)

ENSCHEDE - De Commissie Evaluatie Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg heeft gisteren aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een advies aangeboden over welke rol consultatiebureaus en schoolartsen moeten spelen bij preventieve gezondheidszorg voor kinderen, zo meldt ROC.nl

Volgens de commissie moeten zij in de toekomst vaccinaties, screeningen en signalering van problemen met gezond opgroeien standaard aan elk kind blijven aanbieden. Ook moet preventieve voorlichting over bijvoorbeeld gezond eten en gezond gewicht voor alle kinderen beschikbaar zijn.

Bovendien zou een van de taken van jeugdartsen, het voorlichten van ouders over wat tot de normale ontwikkeling van kinderen behoort en het wegnemen van zorg of kortdurend ondersteunen van ouders, onderdeel moet worden van het pakket van wettelijke basistaken van de jeugdgezondheidszorg. De commissie adviseert tevens het inschakelen van hulp en het adviseren over collectieve maatregelen aan gemeenten en anderen moet aan dit pakket toegevoegd moeten worden.

“Consultatiebureaus en schoolartsen leveren een uiterst belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onze kinderen”, zegt de staatssecretaris die opdracht gaf voor het advies. Volgens hem moeten zij die sleutelrol blijven spelen wanneer de gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk worden voor alle andere zorg voor jeugd.

Van Rijn wil nog voor de zomer een standpunt innemen over het advies.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz