Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

(Novum) - De Limburgse jeugdzorginstelling Icarus heeft gefaald bij klachten tegen een groepsleider. De medewerker van de gesloten instelling in Cadier en Keer zou seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond jegens een minderjarige. De instelling liet de man te lang doorgaan, concludeert de Inspectie Jeugdzorg.

De groepsleider had beter moeten worden aangestuurd, maar daarin schoot Icarus volgens de inspectie tekort. De groep waar de werknemer werkzaam was, had bovendien geen goede 'aanspreekcultuur'. De medewerker is inmiddels ontslagen.

De stappen die Icarus tot nu toe heeft aangekondigd om herhaling in de toekomst te voorkomen zijn volgens de inspectie nog niet concreet genoeg. De instelling moet een verbeterplan maken.