Normal_prematur_in_cpap_prematuur_bevalling_baby_wiki_-c_

Kinderen die veel te vroeg zijn geboren hebben na ontslag uit het ziekenhuis profijt van een kortdurende interventie die is ontwikkeld om motorische problemen te voorkomen. Ook op andere manieren heeft de extra begeleiding een gunstig effect op kinderen die voor de 28ste week zijn geboren of langdurig worden beademd. Dit meldt Medical Facts.

Kinderen die te vroeg geboren worden hebben een groter risico op ontwikkelingsproblemen dan op tijd geboren kinderen. Zij presteren vaak minder dan hun leeftijdsgenoten en kunnen problemen hebben met aandacht en concentratie. Ook zijn ze minder zelfstandig in het uitvoeren van dagelijkse taken. Dit kan bij deze kinderen tot problemen leiden op school waardoor ze vaker naar het speciaal onderwijs moeten of een klas overdoen.

Promovendus Gijs Verkerk van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam onderzocht of een kortdurende interventie deze problemen kan voorkomen. Verkerk volgde voor zijn promotieonderzoek negentig te vroeg geboren kinderen die extra hulp hadden gekregen en 86 kinderen met alleen normale zorg na de te vroege geboorte. Verkerk onderzocht de kinderen op een leeftijd van 3,5 jaar. De extra begeleiding werd thuis gegeven en bestond uit zes tot acht huisbezoeken tot de leeftijd van zes maanden. De kortdurende interventie gaf de ouders inzicht in het gedrag van hun baby, wat het kindje nodig heeft en hoe die hulp geboden moet worden.

De kortdurende interventie is inmiddels aangepast en uitgebreid en is opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars. Verkerk hoopt in de toekomst te onderzoeken hoe de extra begeleiding kan worden verbeterd om ook effect te hebben op andere domeinen van ontwikkeling.

© Nationale Zorggids