Normal_checklist

Van gemeenten wordt verwacht dat zij bij de uitvoering van het nieuwe jeugdstelsel de toegang tot jeugdhulp voor jeugdigen, ouders en professionals zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Om gemeenten hierbij te helpen is door het Transitiebureau op www.voordejeugd.nl een toolkit samengesteld met factsheets en handreikingen. Dat meldt Gemeente.nu.

In de toolkit Toegang staan allerlei bruikbare documenten bijeen die gemeenten nodig hebben om de toegang tot zorg goed in te richten. Voor wat betreft de toegankelijkheid en herkenbaarheid van jeugdhulp bevat de toolkit onder meer de zogenoemde Checklist Inrichting Toegang Jeugdhulp. Dit is een inventarisatie van 38 punten die gemeenten op 1 januari 2015 in elk geval op orde en werkzaam moeten hebben.

Naast de checklist bevat de toolbox ook factsheets over de toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties en over Jeugd-ggz in de wijk.

© Nationale Zorggids