Normal_pesten_jongens_onherkenbaar

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft het antipestprogramma 'Prima – aanpak van pesten voor scholen' erkend als goed onderbouwd. Volgens de Erkenningscommissie Jeugdinterventies is het antipestprogramma effectief. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Het programma maakt gebruik van relevante strategieën en methoden die de school op maat in kan zetten, aldus de Erkenningscommissie. De Prima-aanpak is gedurende vier jaar getest. Dit komt omdat in 2010 de aanpak als effectief, maar ook als intensief en kostbaar werd beoordeeld. De aanpak is daarom doorontwikkeld. Het programma is op meerdere punten aangepast. Scholen kunnen nu bijvoorbeeld activiteiten kiezen die aansluiten bij hun situatie. Daarnaast is de intensieve begeleiding door een externe begeleider vervallen omdat dit te kostbaar was. In plaats daarvan is een uitgebreide e-learning module ingevoerd. Er is nog geen effectonderzoek gedaan naar deze aangepaste versie van Prima. Desondanks heeft het Nederlands Jeugdinstituut de interventie erkend als goed onderbouwd. Dit houdt in dat de aanpak goed is beschreven en dat het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

© Nationale Zorggids