Logo_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in het voorjaar van 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de jeugdhulp bij drie zorgboerderijen. Op grond van het onderzoek oordelen de inspecties dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij de zorgboerderijen ‘De Verborgen Kracht’ en ‘Eben-Haezer’ voldoende is, maar bij ‘Men-training Salland’ onvoldoende. Dit meldt Inspectie Jeugdzorg. 

Naar aanleiding van verschillende signalen over zorgen omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp onderzochten de inspecties of de zorgboerderijen ‘De Verborgen Kracht’, ‘Eben-Haezer’ en ‘Mentraining Salland’ verantwoorde hulp aan jongeren bieden. De onderzoeken werden uitgevoerd aan de hand van verschillende onderdelen van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp van De Verborgen Kracht ten aanzien van alle getoetste criteria voldoende is. De inspecties hebben er vertrouwen in dat De Verborgen Kracht de geconstateerde aandachtspunten op eigen kracht en binnen een redelijke termijn oppakt. De inspecties blijven de ontwikkelingen bij De Verborgen Kracht volgen via het reguliere toezicht. Ook de kwaliteit bij Eben-Haezer is voldoende. De zorgboerderij scoorde een voldoende op acht van de tien criteria. Eben-Haezer dient concrete verbetermaatregelen te treffen voor de geconstateerde tekortkomingen op het gebied van de veiligheid en de organisatie alsmede een aantal aandachtspunten. 

De inspecties oordelen dat de kwaliteit van de jeugdhulp van Mentraining Salland onvoldoende is. De inspecties constateren tekortkomingen in onder meer de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de veiligheid in het algemeen en de veilige verstrekking van medicatie. Bij Mentraining Salland waren vier van de elf getoetste criteria voldoende.

De inspecties verwachten dat Mentraining Salland ervoor zorgt dat vóór 2 augustus de noodzakelijke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het beperken van de veiligheidsrisico’s voor de kinderen en het op veilige wijze verstrekken van medicatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids