Normal_tiener_jeugd_jongen

Het lukt nog niet overal om een sluitende keten van hulp en ondersteuning voor jongeren te organiseren na een verblijf in een residentiële instelling of een justitiële jeugdinrichting. Voor deelname aan de maatschappij hebben juist deze jongeren zorg en ondersteuning nodig bij het organiseren van woonruimte, school en werkzaamheden. De samenwerkende inspecties hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar hoe deze jongeren worden geholpen op weg naar participatie en zelfstandigheid. Dat melden Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Veiligheid en Justitie.

Voor jongeren die een residentiële instelling of justitiële jeugdinrichting verlaten is het belangrijk dat zorg en ondersteuning naadloos in elkaar overgaan. Het voorkomt dat jongeren uit beeld raken, hulp stagneert en dat jongeren terugvallen in oud gedrag. Dit geldt zowel voor jongeren onder als boven de 18 jaar. Want ook jongeren van 18 jaar en ouder zijn vaak niet volledig zelfredzaam en zelfstandig. Daarnaast maakt de overgang van jeugdzorg naar hulp en ondersteuning vanuit andere wet- en regelgeving hen extra kwetsbaar.
Uit het rapport ‘Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid’ blijkt dat de samenwerking tussen de professionals die betrokken zijn bij deze jongeren veelal niet soepel verloopt. De inspecties hebben vier thema’s benoemd die voorwaardelijk zijn voor goede zorg en ondersteuning aan deze jongeren. Deze vier thema’s gaan over tijdige ondersteuning en goede afspraken, professionele samenwerking, samenhang en continuïteit en regie.

De inspecties benadrukken dat het voor bestuurders belangrijk is te bekijken hoe zorg en ondersteuning voor deze jongeren in hun gemeente is georganiseerd. Dit kan worden getoetst aan het Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader stelseltoezicht sociaal domein. Het onderzoek wordt in 2017 vervolgd. De inspecties willen dan zicht krijgen op verbeteringen in de gezamenlijke aanpak voor de jongeren op weg naar participatie.

Door: Redactie Nationale Zorggids