Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Omdat GGz Breburg en de gemeente Tilburg het niet eens konden worden over de tarieven voor gespecialiseerde jeugdhulp, spande de ggz-instelling een kort geding aan. Beide partijen stonden onlangs voor de voorzieningenrechter die oordeelde dat de aanbesteding voor 2018 opnieuw moet. Tilburg mag namelijk niet van GGz Breburg verwachten dat het voor 15 procent onder de kostprijs gaat werken. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Het kort geding ging specifiek over gespecialiseerde jeugdhulp, waaronder de uurtarieven voor behandeling en diagnostiek vallen en tarieven voor verblijf met intensieve zorg. Tilburg wilde consultaties helemaal niet vergoeden. En omdat het geen onderscheid maakte tussen specialistische jeugdhulp en hoogspecialistische hulp, kwamen de tarieven voor 15 procent onder de kostprijs uit.

De gespecialiseerde jeugdhulplocatie van GGz Breburg in Breda heeft plek voor 24 jongeren. Omdat de Breburg als enige zorginstelling deze vorm van zorg biedt, bedient het een gebied van 1,2 miljoen Nederlanders. De instelling is de enige organisatie in de regio die gespecialiseerde jeugdhulp biedt. Het overwoog even om niet mee te doen aan de aanbesteding, maar doet uit maatschappelijke overwegingen toch mee. Tegelijkertijd diende het een bezwaar in. De rechter oordeelt nu dat de aanbesteding opnieuw moet.

“Het in stand houden van een dergelijke grote en brede non-profit instelling gaat met een andere kostenstructuur gepaard dan het in stand houden van een praktijk aan huis of een kleine instelling met een geringer pakket aan diensten”, oordeelt de rechter. 

Door: Redactie Nationale Zorggids