Normal_jeugdzorg

Niet alleen cliënten sneller helpen door een betere samenwerking, maar ook gedwongen hulpverlening voorkomen door vroegtijdig de juiste aanpak te bieden. Dit is het doel van samenwerkingspartners in de jeugdbeschermingsketen. Zij slaan de handen ineen om dit te bereiken. "De veiligheid en het welzijn van kinderen staan immers voor ons altijd voorop", zeggen Veilig Thuis West- en Midden-Brabant, Raad voor de Kinderbescherming, Leger des Heils, William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Brabant in reactie op een onderzoek van Van Montfoort over de jeugdbescherming in de regio. 

Het onderzoek van Van Montfoort is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten in Midden- en West-Brabant en concludeert dat de samenwerking in de keten voor verbetering vatbaar is. Het traject voor een gezin met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen duurt nu te lang. Uit het rapport blijkt dat de ketenpartners elkaar beter moeten vinden en het rapport geeft aanbevelingen om de toeleiding naar de jeugdbescherming te verbeteren. 

"Het rapport toont duidelijke knelpunten in de praktijk aan. Ook de tussenevaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de eerste twee jaar met de name de transitie voorrang heeft gehad. Het was voor ons allemaal wenen in een nieuw stelsel. Het is goed dat de gemeenten als opdrachtgever het voortouw hebben genomen om nu daadwerkelijk te transformeren", zeggen de samenwerkingspartners. 

"Als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en de Raad voor de Kinderbescherming willen wij de handen ineen slaan om verbeteringen in de ketensamenwerking te realiseren. Wij zijn dan ook blij dat we met de gemeenten als partner de transformatie nu daadwerkelijk kunnen vormgeven. Hierbij staan niet de organisaties centraal, maar het belang van het kind en zijn directe leefomgeving."

Wat betreft de samenwerkingspartners blijft het niet alleen bij het verkorten van de veiligheidsketen, maar wordt er nog meer gekeken naar de benodigde vroegtijdige en juiste aanpak om gedwongen hulpverlening te voorkomen. "We zorgen voor de juiste hulp op het juiste moment om kinderbeschermingsmaatregelen te voorkomen. Als die onvermijdelijk zijn dan zorgen we dat ze snel en goed worden uitgevoerd", aldus de organisaties. 

"Dit vraagt van alle partijen de bereidheid om zowel kritisch naar zichzelf als over de eigen grenzen heen te kijken. Als samenwerkingspartners  gaan wij hiermee vol inspiratie gezamenlijk aan de slag. Hier heeft ieder zijn verantwoordelijkheid in . Daarbij gebruiken we de aanbevelingen om knelpunten op de korte termijn aan te pakken, gaan we op zoek naar ‘best practices’ en stellen met de gemeenten een gezamenlijke visie op voor daadwerkelijke verbeteringen op de langere termijn.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids