Normal_rss_entry-130398

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland. Dit meldt de Kinderombudsvrouw.

“Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen in het jeugddomein. Of het nu gaat om jeugdhulp, armoedebestrijding, passend onderwijs of de aanpak van kindermishandeling. Zij spelen een cruciale rol in het leven van de kinderen en jongeren”, aldus de Kinderombudsvrouw.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelt dat er in gemeenten hard gewerkt wordt om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te helpen. Tegelijkertijd ziet ze dat problemen vaak geïsoleerd worden aangepakt: “Dit terwijl deze kinderen en jongeren vaak te maken hebben met een stapeling van problemen. Zo krijgen kinderen die in armoede leven vaker jeugdhulp dan andere kinderen.”

Om kinderen en jongeren echt te helpen moet er volgens de Kinderombudsvrouw binnen de gemeente een samenhangende aanpak zijn die zich richt op alle gebieden in het leven van een kind. “In elke gemeente moet er een vast aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren. Eén persoon die verantwoordelijk is voor alle hulp die een kind nodig heeft.” Ze roept de nieuwe raadsleden op om de samenwerking te zoeken met alle partijen die betrokken zijn bij een kind. “Gemeenteraadsleden zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van gemeenten dat gaat over kinderen en jongeren. De stem van kinderen en jongeren mag en kan hierbij niet ontbreken.”

Ook de jongerenorganisaties willen dat gemeenteraadsleden kinderen en jongeren betrekken bij hun werk. Zo roepen de jongeren van Speaking Minds op om het nieuwe gemeentelijke coalitieakkoord en het beleid in begrijpelijke taal op te schrijven. Gemeenten moeten inzetten op zoveel mogelijk participatie van jongeren en de leefomgeving moet jeugdvriendelijk zijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids