Normal_voetbal_kinderen__compfight_

De Kamer spreekt met minister Bruins (Sport) over de aanbevelingen van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De woordvoerders doen diverse suggesties voor maatregelen om seksueel misbruik in de sportwereld te helpen voorkomen. Dat meldt de Tweede Kamer

Een commissie onder leiding van voormalig minister Klaas de Vries heeft in opdracht van NOC*NSF onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Een taskforce werkt aan een plan van aanpak om de aanbevelingen van het rapport uit te voeren.

Preventie

Er kan meer gebeuren om seksueel misbruik in de sport te voorkomen. De woordvoerders doen verschillende suggesties.

  • Heerema (VVD): een dader van seksueel misbruik zou nooit meer met kinderen mogen werken
  • Bruins Slot (CDA) en Dijksma (PvdA): maak het makkelijker en goedkoper om een verklaring omtrent het gedrag (vog) aan te vragen voor vrijwilligers
  • Westerveld (GroenLinks): laat gemeenten een actiever beleid voeren en verplicht sportclubs om een vertrouwenspersoon aan te stellen

Minister Bruins denkt na over het opzetten van een bewustwordingscampagne, maar hij wil dit eerst bespreken met de sportbonden zodat er voldoende draagvlak is.

Meldpunt

Het Centrum voor Veilige Sport moet gaan fungeren als meldpunt voor seksueel misbruik in de sport. Dit maakt het makkelijker om misbruik aan te pakken, verwacht Heerema (VVD). En het verhoogt volgens Bruins Slot (CDA) de meldingsbereidheid, omdat sommige slachtoffers niet bij de eigen sportvereniging willen melden.

Diertens (D66) twijfelt over een apart meldpunt voor de sport omdat het kan leiden tot versnippering. Het maakt het voor een dader eenvoudig om elders, bijvoorbeeld in de scouting, het onderwijs of de zorg, opnieuw slachtoffers te maken, vreest Van Nispen (SP). Hij ziet daarom liever dat de overheid één centraal meldpunt inricht. Maar minister Bruins ziet de meerwaarde daarvan niet in.

Meldplicht

Bestuurders van sportverenigingen zijn voortaan verplicht om seksuele intimidatie en misbruik te melden. Diertens (D66) vraagt zich af of er ook een meldplicht is als het slachtoffer niet wil dat er wordt gemeld.
Het slachtoffer is altijd "in charge", zegt minister Bruins, en beslist dus zelf of er wel of niet wordt gemeld.

De Kamer stemt op 22 mei over de ingediende moties.