Logo_raad_voor_de_kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming gaat over op een nieuwe klachtenprocedure. Deze nieuwe procedure zorgt voor tijdswinst en heeft dezelfde waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit geldt zowel voor de cliënten als voor de betrokken raadsmedewerker(s), zo meldt RvdK. 

Net zoals voorheen wordt na ontvangst van een klacht door de RvdK in eerste instantie geprobeerd te bemiddelen. In de nieuwe klachtenprocedure wordt een klacht na de bemiddelingsfase (als deze niet tot tevredenheid leidt) behandeld door een klachtadviescommissie. De klachtadviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die niet werken bij de RvdK. Die commissie adviseert de directeur van de RvdK over hoe uw klacht moet worden afgehandeld. De directeur neemt de uiteindelijke beslissing.

Wijziging klachtprocedure in wet vastgelegd

De gewijzigde klachtbehandeling moet in de wet worden vastgelegd. Dit wetgevingstraject bevindt zich nu in het laatste stadium. De verwachting is dat de wet halverwege 2020 klaar zal zijn. In afwachting van de wet heeft de landelijke directie van de RvdK, met instemming van de minister, besloten om een pilot te starten waarin vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet alvast met de nieuwe klachtenprocedure zal worden gestart. In deze pilotfase wordt de nieuwe werkwijze regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd als dat nodig is.

Door: Nationale Zorggids