Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

In 2018 ontvingen meer dan 400.000 kinderen een vorm van jeugdhulp, maar waarvoor is uit hun registratie niet duidelijk. Daardoor is onbekend welke jeugdhulpvormen worden geboden aan kinderen die bijvoorbeeld seksueel geweld hebben meegemaakt. Het Ministerie van Volksgezondheid laat nu onderzoeken of het mogelijk is de aanleiding voor jeugdhulp te registreren.  Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar is blij met het initiatief. Dit meldt de Nationaal Rapporteur.

“De juiste hulp op de juiste plek na het meemaken van seksueel geweld is essentieel voor het herstel van slachtoffers, ook om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Dit soort informatie helpt ons om dit optimaal vorm te geven”, reageert Bolhaar.

Verkenning registratie jeugdhulp

Onderzoeksbureau Partners in Jeugdbeleid is vorige maand gestart met de verkenning. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden om te registreren welke jeugdhulp kinderen krijgen als ze te maken hebben gehad met een vorm van (seksueel) geweld of mishandeling.

Kinderen beschermen

Weten waarvoor kinderen hulp ontvangen is belangrijke informatie: verschillende problemen vragen immers om verschillende oplossingen. In 2018 ontvingen meer dan 400.000 kinderen een vorm van jeugdhulp. Het kan hierbij gaan om lichtere vormen van hulp, maar ook om meer ingrijpende vormen zoals jeugdhulp waarbij het kind niet thuis slaapt. Op dit moment is het niet mogelijk om in kaart te brengen of kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?

Het project is in december 2019 gestart onder de naam ‘Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?’ en wordt uitgevoerd door Partners in Jeugdbeleid. Het onderzoek loopt tot mei 2020.

Door: Nationale Zorggids