D66 wil meer samenhang in aanpak voor onderwijs en opvang

Meer aandacht voor sport, cultuur en muziek, een warme lunch voor elke leerling en gratis huiswerkbegeleiding en kinderopvang. Het zijn enkele van de voorstellen waarmee D66 het onderwijs voor alle schoolgaande kinderen wil verbeteren.

De regeringspartij wijst erop dat de prestaties van Nederlandse leerlingen al jaren teruglopen. "Leerlingen zijn steeds minder goed in rekenen en taal. Een kwart van de 15-jarigen is nu zelfs functioneel analfabeet! Daarom moeten er fundamentele keuzes worden gemaakt", zegt Kamerlid Paul van Meenen.

Kansongelijkheid terugdringen

Ongelijkheid tussen kinderen moet worden aangepakt, aldus D66. "Sommige kinderen gaan nu naar muziekles en worden door de ouders naar voetbal gebracht en ’s avonds voorgelezen. Andere kinderen krijgen die kansen niet." Op school moeten er meer mogelijkheden komen voor muziek en sport, of bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding.

Kinderopvang toegankelijk voor iedereen

Door kinderopvang publiek te bekostigen, moet het voor iedereen toegankelijk worden."Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en leren ze van elkaar. En zo wordt het toegankelijk voor alle ouders", zo valt te lezen in het plan van de partij.

Er hangt nog geen prijskaartje aan de plannen. De kosten worden later dit jaar doorgerekend, als het verkiezingsprogramma wordt opgesteld.

Door: ANP