Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigd toezicht op Stichting Kindvoorop

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Kindvoorop in Glanerbrug (gemeente Enschede) beëindigd. De jeugdhulpaanbieder is gestopt met het verlenen van jeugdhulp. Daarmee is het verscherpt toezicht tot een einde gekomen. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Op 2 augustus 2022 werd Kindvoorop door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie zag tekortkomingen in de kwaliteit van de jeugdhulp. Kindvoorop doorliep in de periode van maart 2019 tot maart 2021 al een toezichtstaject. De inspectie had daarom grote zorgen over de mate waarin Kindvoorop verbeteringen voor de lange termijn kon doorvoeren.

Kindvoorop informeerde de inspectie op 1 februari dat de zorg is gestopt. Op dat moment had de jeugdhulpaanbieder niet de nodige verbeteringen doorgevoerd en voldeed niet aan alle normen uit het inspectierapport van 9 augustus 2022.

Niet langer jeugdhulpaanbieder

De inspectie stelt nu vast dat Kindvoorop inderdaad de jeugdhulpactiviteiten volledig heeft beëindigd. Dit betekent dat Kindvoorop niet langer een jeugdhulpaanbieder is in de zin van de Jeugdwet.

Door: Nationale Zorggids