2,6 miljoen euro voor vroegtijdig opsporen stress bij jonge kinderen

Het project HEALS Applied heeft als doel stress bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en ouders indien nodig te ondersteunen. Pedagoog Maartje Luijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam leidt hierin een werkpakket waarin bestaande zorg en interventies beter worden toegeleid naar gezinnen waarin sprake is van stress. Het project is geïnitieerd door Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO en heeft een subsidie van 2,6 miljoen euro ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Dit meldt de Erasmus Universiteit.

Veel stress in de eerste 1000 dagen, vanaf zwangerschap tot en met 2 jaar, kan levenslang schadelijk zijn. Stress vroeg in het leven als gevolg van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld mishandeling of langdurige instabiliteit in een gezin, blijft vaak onopgemerkt in de eerste stadia maar beïnvloedt 1 op de 8 kinderen. Het project HEALS (Healthy EArly Life Start) Applied, onder leiding van Menno Reijneveld van UMCG, heeft als doel stress bij jonge kinderen vroeg op te sporen en waar nodig ouders te ondersteunen.

Gezond en veilig opgroeien

HEALS Applied combineert kennis over co-creatie en stress met de uitstekende Nederlandse preventieve zorg tijdens zwangerschap en op consultatiebureaus, en ontwikkelt nieuwe methoden om schadelijke stress vroeg op te sporen. HEALS Applied draagt daarmee bij aan gezond en veilig opgroeien van kinderen, en levert nieuwe kennis over stress; over sensoren en biomarkers; over beter ondersteunen van ouders; en over toepassen in preventieve zorg.

Maartje Luijk: “In mijn deel van het project ben ik op zoek naar hoe ouders beter te ondersteunen in de opvoeding. Ik onderzoek hoe bestaande zorg en interventies beter kunnen worden toegeleid naar gezinnen waarin sprake is van stress. Op deze manier wil ik handvatten ontwikkelen voor professionals; voor de juiste zorg op de juiste plek”

Consortium

In dit project werkt het UMCG nauw samen met TNO, verder met Radboudumc, Erasmus Universiteit Rotterdam, de universiteiten van Twente en Leuven, Amsterdam UMC, Hogeschool Utrecht, Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid en een groot aantal partners uit praktijk en bedrijfsleven.

Door: Nationale Zorggids