Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

De KNMG heeft, namens de artsencoalitie, in een position paper aan de Vaste Kamercommissie VWS gewezen op het belang dat het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda blijft staan. Zij noemt de inzet op preventie daarbij cruciaal. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De KNMG heeft de brief opgesteld naar aanleiding van het aankomende algemeen overleg over huiselijk en kindermishandeling op 19 maart. De artsencoalitie maakt zich grote zorgen dat de (jeugd)zorgketen overbelast is. Zij is blij met initiatieven gericht op preventie om te voorkomen dat kinderen in de zorgketen terecht komen, zoals de toezegging van de minister om 2,5 miljoen extra subsidie voor het project Kansrijke Start vrij te maken.  
 

Preventieprogramma gericht op zwangere vrouwen

"Gemeenten hebben een preventieprogramma dat is in te kopen, genaamd ‘VoorZorg’, ‘gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen’. Dit is effectief gebleken, maar gemeenten zijn niet altijd in staat om dit in te kopen en/of prioriteit aan te geven", zo schrijft de KNMG in haar position paper.  
 
Daarnaast roept de KNMG op om de financiering te regelen voor het inroepen van externe expertise (indien nodig) bij een casusoverleg over kindermishandeling en huiselijk geweld.
 
Door: Nationale Zorggids