Normal_baby_pasgeboren_geboorte

Een stel dat hun in 2020 geboren baby genderautonoom opvoedt, wil dat het geslacht van de geboorteakte van het kind wordt gehaald. Pas als het kind ouder is, komt het gesprek over de genderidentiteit volgens hen aan bod. Op de geboorteakte komt dan ‘niet kunnen worden vastgesteld’ te staan. Dit meldt de Gelderlander. 

Een arts stelde meteen na de geboorte het geslacht van het kindje vast. Dit wordt standaard opgenomen in de geboorteakte. De ouders willen dat de tekst wordt aangepast, omdat ze een uitspraak over genderidentiteit nog te vroeg vinden. Hoe de baby eruitziet, hoeft niet overeen te komen met hoe hij of zij zich later voelt. Het is aan het kind zelf om later een eventueel geslacht te laten vastleggen, stellen de ouders.

Geen medische twijfel

De gemeente Utrecht weigert de geslachtsbepaling te veranderen in ‘niet kunnen worden vastgesteld’, omdat er geen medische twijfel bestaat over het geslacht van het kindje. Ook de rechter vindt het verzoek van de ouders niet gegrond en daarom mogen ze de geboorteakte niet laten wijzigen. Overigens staat de uitspraak de wijze van opvoeding uiteraard niet in de weg, aldus de rechtbank.

Door: Nationale Zorggids