Normal_ondernemers_zakenmensen_mensen_samenwerken_werk

Na de bekendmaking van de Miljoenennota 2014 op Prinsjesdag zijn de zorgen over de gevolgen van de zorgbezuinigingen toegenomen. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk platform GGz. Ze zetten vraagtekens bij de omschakeling van verzorgingsstaat naar 'participatiesamenleving', waarover Koning Willem-Alexander sprak in de Troonrede. Dat meldt Artsennet.

Volgens de regering moet de klassieke verzorgingsstaat plaatsmaken voor een participatiesamenleving. De patiëntenorganisaties hebben echter 'grote vraagtekens' bij de haalbaarheid daarvan, 'zowel voor mensen die ziek zijn als voor mantelzorgers'.  Volgens de patiëntenkoepels blijkt uit recent onderzoek dat familieleden vaak niet in dezelfde stad wonen. Ook zou de rechtspositie slecht geregeld zijn voor mensen die niet kunnen rekenen op zorg van naasten.

NPCF-directeur Wilna Wind zegt tegen persbureau ANP 'een aantal flink zorgelijke punten' te zien. Vooral voor kwetsbare groepen en patiënten die aangewezen zijn op langdurige zorg komt de betaalbaarheid van zorg nog verder onder druk te staan. 'Chronisch zieken gaan er enorm op achteruit, de zorgtoeslag gaat omlaag en het overhevelen van taken naar de gemeente zorgt ook voor de nodige problemen.' Volgens Wind zijn er nog veel onduidelijkheden op het gebied van de zorg. 'En van de duidelijkheid die er wel is, worden we allesbehalve blij. We hopen en verwachten dat het huidige regeerakkoord niet wordt uitgevoerd.'

© Nationale Zorggids