Normal_valgevaar

(Novum) - Het aantal 65-plussers dat overlijdt als gevolg van een val is in zes jaar tijd met 37 procent gestegen. Dat meldt kennisinstituut VeiligheidNL woensdag. De stijging wordt vooral veroorzaakt door fataal hersenletsel.

Van de fatale ongevallen was in 2012 bij 23 procent hersenletsel de doodsoorzaak. Tien jaar eerder was dat nog vijftien procent. Jaarlijks valt ongeveer een derde van alle thuiswonende 65-plussers ten minste een keer.

Volgens experts hangt dat samen met het toegenomen medicijngebruik van ouderen. "Mogelijk is er een verband tussen het stijgend gebruik van antistollingsmiddelen door ouderen en de toename van fatale hersenletsels na een val", zegt Paul Geels van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in een verklaring.

VeiligheidNL en het IVM pleiten ervoor om ouderen die medicijnen gebruiken consequent te screenen op het valrisico en bij een verhoogd risico valpreventieve maatregelen te nemen.