Normal_spaarvarken_sparen_geld

Bij de aanbesteding van zorgtaken die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijken gemeenten met flinke kortingen te werken. Na het ontvangen van signalen dat deze kortingen oplopen tot wel tachtig procent, heeft de VVD hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Martin van Rijn. Dit meldt Zorgvisie.

Ondanks de de korting op de tarieven van zorgaanbieders eisen gemeenten dat de ondersteuning hetzelfde blijft, evenals  het aantal cliënten dat wordt geholpen. Kamerleden van de VVD vragen zich af of deze gang van zaken niet in tegenspraak is met de afspraken die zijn gemaakt met de sector.

In een reactie op de Kamervragen schrijft van Rijn dat gemeenten de hoge kortingspercentages gebruiken om zorgaanbieders 'uit te dagen' wat zij kunnen bieden voor welke prijs. Wel plaatst hij ook kanttekeningen bij de werkwijze van gemeenten, die bij de uitbesteding van Wmo-taken niet alleen naar de laagste prijs zouden moeten kijken.

Van Rijn stelt dat er een goede balans moet worden gevonden tussen prijs en kwaliteit. In de wet staat dat ook rekening moet worden gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaarden. Bovendien zijn kortingen van tachtig procent volgens Van Rijn niet nodig, omdat de bezuiniging op de Wmo voor 2015 zal worden teruggebracht van 25 naar 11 procent. De staatssecretaris ziet 'dan ook geen enkele aanleiding om in 2015 buitensporige hoge tariefkortingen te bedingen'.

© Nationale Zorggids