Normal_copyright_stockfreeimages_ouderen_bejaarden_cursus_computer_computeren

Door de toenemende digitalisering van het contact tussen burger en overheid zullen ouderen in Nederland steeds afhankelijker worden van de hulp van anderen. Dat is de conclusie uit het onderzoek 'Digitaal contact overheid en gemeente', uitgevoerd onder 65-plussers door de seniorenorganisatie Unie KBO.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Voor ouderen die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn kan dit volgens de Unie KBO leiden tot problemen. Van de zogenoemde digibete ouderen meldt 87 procent in het onderzoek dat zij hulp van onder meer familie, vrijwilligers en ambtenaren moeten inschakelen.

Veel ouderen zouden zichzelf te oud vinden om zich de benodigde digitale vaardigheden eigen te maken en ook zouden zij een sterk verminderde interesse hebben in digitalisering. Bovendien zouden de kosten die gemaakt moeten worden om internetapparatuur aan te schaffen voor veel senioren een drempel vormen. De Unie KBO stelt dat deze aspecten niet zonder meer opgelost worden door een goede digitale infrastructuur.

Persoonlijk contact met de overheid blijft voor veel ouderen de meest prettige manier van contact. Nagenoeg alle ondervraagden vinden dan ook dat er alternatieve manieren mogelijk moeten blijven om contact te kunnen maken. Van de senioren die aan het onderzoek hebben deelgenomen en thuis in het bezit zijn van een internetaansluiting, heeft 70 procent digitaal contact met de overheid. De meest genoemde onderwerpen zijn belastingaangifte (67 procent), het inwinnen van informatie (37 procent) en het maken van afspraken (36 procent).

© Nationale Zorggids