Logo_thebe_logo

De Brabantse zorgorganisatie Thebe heeft besloten om de functie van Thuishulp per 1 januari 2015 op te heffen. De 663 werknemers die nu als thuishulp werken krijgen ontslag en kunnen in een lagere functie aan de slag als huishulp. Dat meldt Thebe.

Het besluit om de functie van thuishulp binnen de huishoudelijke zorg van Thebe op te heffen, is volgens de raad van bestuur ingegeven door de terugloop van indicatie en de aankomende bezuinigingen op de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Het ontslag zal gaan gelden per 1 januari 2015. Tot die tijd zullen cliënten van Thebe nog niets merken van de aankomende wijzigingen.

De werkzaamheden in de huishoudelijke zorg met indicatie Hbh2 zijn aanzienlijk teruggelopen en zullen volgend jaar nog verder teruglopen. Hierdoor heeft de functie thuishulp steeds minder bestaansrecht. Om alle betrokken medewerkers hun baan te laten behouden, is besloten tot de omschakeling naar een lagere functie. Door de maatregel zullen zij hun aantal arbeidsuren behouden, maar hiervoor een lager salaris ontvangen.

De raad van bestuur van Thebe zegt het besluit te betreuren, maar benadrukt dat dit een noodzakelijke ingreep is. Zonder ingrijpen wordt gevreesd voor het voortbestaan van de huishoudelijke zorg van Thebe. Dat zou betekenen dat de zorg voor cliënten niet gegarandeerd kan worden en de werkgelegenheid voor alle werknemers Hbh (Hulp bij het huishouden) komt te vervallen.

© Nationale Zorggids