Normal_geld34

Mensen die een persoonsgebonden budget willen, hebben een kleine kans van slagen bij zorgverzekeraars Menzis en CZ. Dit blijkt uit onderzoek van belangenvereniging voor pgb-houders, Per Saldo. Mensen die een pgb willen, lopen bij zorgverzekeraars tegen een tweetal problemen aan, zo concludeert de vereniging. Dit meldt Gemeente.nu. 

Uit het onderzoek van Per Saldo bleek dat er zorgverzekeraars zijn die het merendeel van de pgb-verzoeken afwijzen. De belangenvereniging ontving met name slechte signalen over de verzekeraars Menzis en CZ. Van de negentig mensen die bij Menzis aanklopte voor een nieuwe indicatie voor een pgb, kregen slechts dertig gehoor. Tweederde van de aanvragen werd afgewezen in de Zorgverzekeringswet. “We ontvangen niet alleen signalen over Menzis, maar ook over CZ”, vertelt directeur van Per Saldo, Aline Saers. Volgens haar zijn er zorgverzekeraars die denken dat pgb-houders tevreden moeten zijn met reguliere zorg in natura. “Dat is compleet onterecht want pgb-zorg is in alle opzichten goedkoper dan thuiszorg in natura.”
 
De pgb-houders lopen tegen twee problemen aan, zo stelt Saers. Ten eerste zijn er problemen bij het krijgen van een indicatie of herindicatie. Ten tweede zijn er dus zorgverzekeraars die zeggen dat pgb-houders maar gebruik moeten maken van zorg in natura. Het krijgen van een indicatie is problematisch, onder meer omdat thuiszorgorganisaties alleen de (her)indicatie uitvoeren voor hun eigen klanten. Hierdoor vallen budgethouders buiten de boot. Deze budgethouders kunnen dan echter bij de zorgverzekeraar aankloppen, die vervolgens een thuiszorgorganisatie in dient te schakelen. Wanneer er wel een (her)indicatie afgegeven is, lopen pgb-houders daarnaast tegen het probleem aan dat “verzekeraars doodleuk zeggen dat mensen maar van zorg in natura gebruik moeten maken.” Daarnaast zijn er ook zorgverzekeraars die mensen vertellen dat ze een restitutiepolis af moeten sluiten als ze een pgb willen. “Dat is absolute onzin want in een restitutiepolis mag je individuele zorgverleners contracteren met je eigen budget,” aldus Saers. 
 
Volgens Per Saldo zijn er echter ook zorgverzekeraars die het pgb wel omarmen. Sears: “VGZ en DSW vergoeden het pgb juist wel op een normale manier.” 
 
© Nationale Zorggids