Normal_rollator

Spoedeisende hulpen verdrinken in een steeds grotere toestroom van patiënten. Vooral het aandeel ouderen hierbinnen is toegenomen. Ten opzichte van 2012 komen in 2016 16 procent meer ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Een valincident in of rondom huis is voor veel ouderen een belangrijke reden waarom zij op een SEH belanden. In 2015 waren dit er maar liefst 97.400 blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Uit aanvullend onderzoek blijkt daarnaast dat potentieel veel SEH-bezoeken voorkomen kunnen worden door tijdige valrisicoscreening. Dat meldt VeiligheidNL.

Uit recent aanvullend onderzoek van VeiligheidNL, blijkt dat bij acht op de tien ouderen die binnenkomen op een SEH na een valongeval, al sprake was van een verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH-bezoek. “Dit bevestigt het belang van valrisicoscreening bij ouderen in een eerder stadium. Na de screening kunnen gerichte preventie-activiteiten worden ingezet. Hiermee kan een potentieel groot deel van deze SEH-bezoeken en het leed van de vaak langdurige gevolgen verminderd worden,” volgens Saskia Kloet, Programmamanager Ouderen bij VeiligheidNL.

De nieuwste cijfers over valongevallen bij ouderen in Nederland onderschrijven het grote leed; in 2015 overleden elke dag negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke vijf minuten kwam een oudere op de SEH-afdeling na een val in of rondom huis. Het aantal SEH-bezoeken van 65-plussers als gevolg van valongevallen is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren naar 97.400 in 2015. We zien vooral een stijging in SEH-bezoeken na een val bij thuiswonenden ouderen vanaf 70 jaar. Het aantal valongevallen stijgt harder dan de groeiende ouderenpopulatie kan verklaren. Dit betekent dat ook het risico op een val stijgt.

Door: Redactie Nationale Zorggids