Normal_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Zorg Allerlei, locatie Ons Thuis opgeheven. Door de gedane verbeteringen zijn er geen structurele tekortkomingen meer. Dat meldt IGJ.

De inspectie zag eerder tekortkomingen bij allerlei thema’s. In de thema’s sturen op kwaliteit en veiligheid, deskundigheid en inzet van personeel en medicatieveiligheid scoort Ons Thuis nu voldoende op alle normen. In de thema’s cliëntdossier en vrijheidsbeperking is nog een norm onvoldoende. Ons Thuis heeft daar verbeteracties voor ingezet.

De zorginstelling biedt 24-uurszorg aan cliënten met een psychogeriatrische aandoening. De inspectie had de zorginstelling op 2 januari 2017 voor zes maanden onder verscherpt toezicht geteld. Dat werd op 15 augustus nog eens verlengd met twee maanden, omdat de kwaliteit van zorg wel was verbeterd, maar nog onvoldoende was om het verscherpt toezicht op te heffen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids