Normal_gehandicapt_rolstoel_hulp

Hulpmiddelen of woningaanpassingen zijn voor mensen met een complexe hulpvraag essentieel om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen meedoen. Ieder(in) heeft - samen met de Dwarslaesie organisatie Nederland, spierziekten Nederland, de vereniging voor revalidatieartsen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - een brochure ontwikkeld met tips en adviezen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken. Dat meldt Ieder(in). 

De brochure ’Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag’ bevat tips en adviezen voor de aanvrager, Wmo-consulent en (revalidatie)artsen en behandelaren. De brochure kan lokaal een goede basis zijn om met gemeente, pg-organisaties en betrokken (revalidatie)artsen in gesprek te gaan over de verbetering van de uitvoering. 

Maatwerk

Het toewijzen van een hulpmiddel of woningaanpassing is maatwerk. Soms is haast geboden. De huidige uitvoeringspraktijk en procedures zijn hier niet altijd op berekend. Snel en goed contact tussen de revalidatiearts, zorgprofessionals, wmo-consulenten en de cliënt is daarom van groot belang. Naast het publiceren van de brochure wordt met VNG en het ministerie van Volksgezondheid samengewerkt in het realiseren van een bredere aanpak voor verbetering van de bestaande uitvoeringspraktijk.

Lokaal aan de slag

Met deze brochure kunnen hulpvragers of ondersteuners met hun gemeenten in gesprek over hoe het hulpmiddelenbeleid is geregeld. Bijvoorbeeld of er goede afspraken zijn gemaakt voor het aanvragen en toekennen van complexe zorgvragen.

Door: Redactie Nationale Zorggids