Normal_oudere_computer_zaken_overleg_uitleg

Oudere werklozen hebben het nog steeds moeilijk op de arbeidsmarkt. Vinden ze een baan, dan gaat het vaak via een uitzendbureau. Dit blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen. Meer dan de helft van de oudere uitzendkrachten vindt na een jaar werkloosheid weer werk via een uitzendbureau. Ter vergelijking: werklozen van 55 jaar of ouder die eerder in vaste dienst waren, vinden veel minder vaak weer een vaste baan. 18 procent van hen heeft binnen een jaar weer een baan. Dit meldt ABU. 

De inspanningen van de branche om zich in te zetten voor deze groep werkenden (onder meer via het Actieplan 55PlusWerkt in samenwerking met UWV) werpen hun vruchten af. Maar ook voor andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen, laagopgeleiden, uitkeringsgerechtigden is uitzendwerk een belangrijke opstap naar werk.

In 2017 waren er maar liefst 856.638 uitzendkrachten aan het werk, met 160 nationaliteiten. Hiermee weerspiegelt de uitzendbranche de kleurrijke Nederlandse samenleving. Opvallend daarbij is dat één op de vijf uitzendkrachten een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Via de uitzendbranche vinden duizenden vluchtelingen uit conflictgebieden, zoals Syrië (2.875) en Somalië (4.816), hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids