Normal_oudere_dementie

In 2018 hadden bijna 281.000 mensen de diagnose dementie. 60 procent van hen was vrouw. Het jaar ervoor waren nog slechts 256.000 mensen met dementie in beeld. Dit meldt Vektis.

In absolute aantallen ligt de piek met mensen met dementie op 86 jaar. Ruim 13.00 86-jarigen hadden in 2018 dementie, ofwel 22 procent van de totale populatie in die leeftijdsgroep. Dementie treft echter niet alleen ouderen. Ruim 26.000 40- tot en met 64-jarigen hadden vorig jaar de diagnose dementie. De aandoening komt in die leeftijdsgroep vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vanaf 76 jaar is dat juist andersom.

Meeste mensen met dementie wonen thuis

Op het peilmoment van Vektis in januari 2018 woonden er ruim 196.000 mensen met dementie thuis. Dat is 70 procent van dementiepopulatie. Bijna 85.000 mensen woonden op dat moment in een instelling. In januari 2017 waren dat nog 82.000 mensen.

Het zorggebruik van de groep die in een instelling woont is ruim drie keer zo hoog als dat van de groep die thuis woont: 71.000 euro per persoon, waarvan het grootste deel wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemiddelde kosten van een thuiswonend persoon met dementie bedroeg in januari 2018 23.345 euro. Daarvan werd 13.137 euro vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en 10.208 euro uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Veel mensen met dementie buiten beeld

Er blijkt een grote groep ziekenhuispatiënten te zijn die dementie heeft, maar nooit deze diagnose heeft gehad. Ziekenhuizen stellen bij patiënten steeds vaker dementie vast en bij het inlichten van de familie blijken de signalen er wel te zijn geweest, maar zijn er nooit stappen genomen. Hoe groot die groep is, is niet bekend. 

Door: Nationale Zorggids