De Jonge wordt aangespoord wachttijden in verpleeghuizen te verkorten

Minister De Jonge van Volksgezondheid moet snel met concrete voorstellen komen om de groeiende wachtlijsten in de verpleeghuizen aan te pakken. Die oproep klonk woensdag eensgezind in de Tweede Kamer, bij zowel coalitie- als oppositiepartijen.

De Jonge had wel verwacht dat meer mensen een beroep zouden doen op de Wet langdurige zorg (Wlz), waar zware zorg voor kwetsbare ouderen onder valt. Maar het tempo van die groei heeft hem verrast, zei hij. De groei van 6,3 procent in 2019 was aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld de 2,9 procent die het Centraal Planbureau had voorspeld.

Hoewel er tussen 2015 en 2018 een kleine 10.000 plekken in verpleeghuizen zijn bijgekomen, groeien de wachtlijsten. Momenteel wachten ruim 18.000 ouderen op een plekje.

Krappe arbeidsmarkt

De Jonge moet meer doen om het tij te keren, vinden de meeste partijen in de Kamer. Omdat plekken schaarser zijn geworden, is er meer behoefte aan regie, vindt ook de minister. Bij het tot stand komen van nieuwe afspraken met gemeenten en zorgkantoren ziet hij een rol voor zichzelf, maar hij temperde ook de verwachtingen over hoe snel dat kan. "Er zijn heel veel partijen, zo'n akkoord zal er niet zomaar even komen."

Ook zijn "er niet de mensen voor om het aantal plekken in verpleeghuizen even te verdubbelen", zei hij, doelend op de krappe arbeidsmarkt.

VVD en D66 riepen de minister op voor de zomer "daar waar nodig een concreet noodplan verpleeghuisplekken te laten opstellen". De Jonge denkt dat het haalbaar is om voor de zomer met extra plannen te komen voor regio's waar de nood het hoogst is.

Door: ANP