Vaker oogproblemen bij parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben vaker zicht- en oogproblemen zoals wazig zien, symptomen van droge ogen, moeite met diepte inschatten en dubbelzien, dan mensen van dezelfde leeftijd zonder de aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van Carlijn Borm, neuroloog in opleiding aan het Radboudumc. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Neurology. Ze stelt ook dat deze oogproblemen van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten van mensen met parkinson. Dit meldt het Radboudumc.

“Het is belangrijk dat mensen met parkinson goed blijven zien, omdat dit helpt bij het compenseren van bewegingsproblemen die worden veroorzaakt door de ziekte. Beter zicht verkleint ook het risico op vallen”, aldus promovenda Carlijn Borm, van de afdeling Neurologie. “We zagen dat parkinsonpatiënten oogproblemen hebben die verder gaan dan het normale verouderingsproces en dat die problemen hun dagelijks leven kunnen ontwrichten. Toch zijn de meeste oogproblemen te behandelen. Het is dus belangrijk dat mensen met parkinson worden gescreend en behandeld.”
 

Onderzoek oogproblemen parkinsonpatiënten

Aan het onderzoek deden 848 mensen met parkinson mee, die gemiddeld zeven jaar symptomen vertoonden. Zij werden vergeleken met 250 mensen zonder de ziekte. De gemiddelde leeftijd van beide groepen was 70 jaar. De deelnemers hebben een vragenlijst ingevuld over zicht- en oogproblemen. Voor elk beschreven probleem, zoals ‘Ik heb een branderig of korrelig gevoel in mijn ogen’ en ‘Lijnen die recht zouden moeten zijn, zijn golvend of wazig’, moesten de deelnemers kiezen uit een reeks van vier reacties, variërend van ‘nooit symptomen’ tot ‘dagelijks symptomen’.
 
Uit de antwoorden blijkt dat 82 procent van de mensen met parkinson één of meer oogproblemen meldden, in vergelijking met 48 procent van de mensen zonder de ziekte. Ook bleek dat oogproblemen bij 68 procent van de mensen met parkinson leiden tot een belemmering in dagelijkse activiteiten zoals autorijden, computerwerkzaamheden, lezen, wandelen of persoonlijke verzorging. Dit geldt slechts voor 35 procent van de mensen zonder de ziekte.
 
Carlijn Borm: “We raden mensen met parkinson die oogproblemen hebben aan dit zo tijdig mogelijk aan te geven bij hun behandelend arts, zodat ze voor verdere testen kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist. Soms kan een verandering in medicatie al tot verbetering leiden. Bij patiënten die geen oogproblemen aangeven, kan de behandelaar een vragenlijst gebruiken om erachter te komen of er ongemerkt toch sprake is van belemmeringen.”
 
Door: Nationale Zorggids