Normal_normal_rolstoel_

Het ministerie van Volksgezondheid wil geen geen extra geld geven voor de extra kosten van de vaste eigen bijdrage voor Wmo-hulp. Daarom zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat gemeenten zelf maatregelen moeten nemen om de kosten te onderdrukken. De vereniging geeft aan gemeenten te steunen, als ze daardoor voor de rechter moeten komen. Dit meldt Skipr. 

Door de invoering in van het abonnementstarief in de Wmo in 2019 betaalt iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Door deze regeling betalen mensen met een laag inkomen minder dan voorheen; tegelijkertijd is de regeling aantrekkelijk voor meer mensen, waardoor de kosten toenemen.

De rekening was 229 miljoen euro, waarvan de gemeenten 145 miljoen euro er structureel bij krijgen van het ministerie van Volksgezondheid. Minister Hugo de Jonge gaf aan dat het overige deel betaald moet worden vanuit het Gemeentefonds. De gemeenten zijn het hier niet mee eens en pleiten voor een volledige compensatie.

Maatregelen

De VNG adviseert haar leden om zelf beheersmaatregelen te nemen en die te richten op de huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp door mensen met een hoog inkomen flink gestegen. De vereniging adviseert om een inkomenstoets in te voeren, omdat ze van mening is dat er een verband is tussen zelfredzaamheid en financiële omstandigheden. Door middel van een vragenlijst en een uitgebreid onderzoek kan de gemeente nagaan of iemand huishoudelijke hulp niet zelf kan regelen. 

Budgetplafond

Ook zouden gemeenten een wachtlijst en een budgetplafond kunnen instellen, als het gaat om huishoudelijke hulp. Veel gemeenten moeten nu bezuinigen en die bezuinigingen hebben vooral invloed op kwetsbare burgers. Door een budgetplafond in te stellen bepaald de gemeente per jaar hoeveel geld ze beschikbaar stelt voor huishoudelijke hulp.

Zelfredzaam

Verder adviseert de VNG om cliënten zoveel mogelijk te helpen om zelfredzaam te zijn. In plaats van een maatwerkvoorziening, kan de cliënt hulp van een deskundige vragen, die met de cliënt bespreekt welke algemene voorzieningen er zijn waarmee mensen met een beperking hun huishouden zelf kunnen doen. Zo kan de maatwerkvoorziening worden uitgesteld, afgeschaft of kan de hulp worden verminderd.
Het is belangrijk dat de toegang tot Wmo wel behouden blijft, ongeacht het inkomen, zegt de VNG.


Door: Nationale Zorggids