Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Movisie verzorgt in de maand mei twee gratis expertmeetings over de aanpak van ouderenmishandeling. Er is een meeting voor ouderenadviseurs en een meeting die zich richt op Veilig Thuis-medewerkers. De landelijke gegevens van Veilig Thuis wijzen uit dat in 2019 op jaarbasis 2.420 meldingen over ouderenmishandeling zijn gedaan.

 

Hoewel er een stijgende trend is ten opzichte van voorgaande jaren, tonen deze cijfers aan dat nog lang niet alles wordt gesignaleerd of bekend is bij Veilig Thuis. Er is veel verborgen problematiek. En dat betekent dat er nog veel werk te verzetten is.

Tijdens beide online meetings worden (goede) voorbeelden uit de praktijk uitgewisseld. Wat werkt in de dagelijkse praktijk om ouderenmishandeling te signaleren, te bespreken en – in samenwerking met andere organisaties – aan te pakken? Maar ook: waar liggen de knelpunten? Deze praktijkervaringen wil Movisie verzamelen om de aanpak van ouderenmishandeling verder te ontwikkelen.

Data expertmeetings

Op 20 mei is een expertmeeting voor ouderenadviseurs en op 27 mei is een expertmeeting voor Veilig Thuis-medewerkers. Beide meetings zijn van 10.30 uur tot 12.30 uur. Aanmelden kan via de website van Movisie

Door: Nationale Zorggids