Ruim 19.000 mensen overleden in 2021 aan de gevolgen van Covid-19

In 2021 zijn ruim 19.000 mensen overleden aan Covid-19. De hoogste sterfte aan deze doodsoorzaak vond plaats in de maanden met de meeste oversterfte: januari, november en december. Bijna 61 procent van de in 2021 aan corona overleden mensen was ouder dan 80 jaar. Van alle overleden aan Covid-19 gebruikte 46 procent zorg uit de Wet langdurige zorg. Dit meldt CBS. 

Vanaf maart 2020 tot en met december 2021 zijn bijna 40.000 mensen aan Covid-19 overleden. In 2020 waren er 20.173 mensen en in 2021 waren dit er 19.379. 11 procent van alle sterfgevallen vorig jaar.
In januari 2021 overleden 4.464 mensen aan Covid-19, in november 3.097 en in december 3.353. April 2020 telde de meeste overledenen aan corona: 6.368 mensen.

Covidsterfte valt samen met oversterfte

De perioden waarin relatief veel mensen aan Covid-19 overleden, vallen grotendeels samen met de perioden waarvoor het CBS eerder oversterfte vaststelde. De sterfte aan andere groepen doodsoorzaken lag toen rond of onder de verwachte sterfte voor die doodsoorzaken.

Er zijn in 2020 en 2021 drie golven met oversterfte te onderscheiden: de eerste in het voorjaar van 2020, de tweede van het najaar 2020 tot begin 2021 en de derde die aan het eind van de zomer van 2021 begon en rond de jaarwisseling eindigde. In augustus 2020 was een oversterftepiek duidelijk gerelateerd aan een hittegolf.
In elke golf van oversterfte is ook een toename te zien in coronasterfte. In de derde golf was de oversterfte echter groter dan de sterfte aan Covid-19. De sterfte lag ruim 11.000 hoger dan verwacht, en er overleden bijna 7.8000 mensen aan de gevolgen van corona. Mogelijk dragen andere doodsoorzaken bij aan de oversterfte in die periode, vooral bij 65- tot 80-jarigen.

Hoogste Covidsterfte bij 80-plusser

Van de ruim 19.00 mensen die in 2021 aan corona overleden, was 60,9 procent 80 jaar of ouder. De oversterfte in deze leeftijdsgroep komt grotendeels overeen met de sterfte door Covid-19, ook in de derde oversterftegolf. Toen overleden 6.400 meer 80-plussers dan verwacht. Bij zeker 5.000 mensen in die leeftijdsgroep was corona vastgesteld als onderliggende doodsoorzaak tijdens die periode.

Door: Nationale Zorggids