Seniorencoalitie heeft kritiek op begroting Sociale Zaken, AOW moet beter geregeld

De Seniorencoalitie vindt dat een aantal zaken rondom de AOW beter moet worden geregeld. In een brief roept de coalitie de Tweede Kamer op om dit te bespreken. Dat meldt ANBO. 

Op 29 november en 1 december vergadert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor komend jaar. De Seniorencoalitie is kritisch op de plannen, maar vooral op de plannen die niet in de begroting staan. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Teniet gedaan

Uiteraard worden in de brief nogmaals de plannen rondom de verhoging van de AOW aan de orde gesteld. Door de verhoging van het minimumloon gaat de AOW in 2023 behoorlijk omhoog, maar door de verlaging van de inkomensondersteuning AOW wordt die verhoging weer teniet gedaan.

Daarnaast komen wat de Seniorencoalitie betreft twee belangrijke zaken niet aan de orde in de begroting, terwijl dat wel zou moeten.

Gekorte AOW

Dat betreft in de eerste plaats de kostendelersnorm bij de aanvullende inkomensondersteuning bij de AOW. Als iemand een gekorte AOW heeft zonder andere vorm van inkomsten, kan men aanspraak maken op de zogenoemde aanvullende inkomensondersteuning. Deze op de bijstand gebaseerde regeling vult het inkomen dan aan tot het sociaal minimum.

Door: Nationale Zorggids