Kosten langdurige zorg bijna met 9 procent omhoog, vooral door instroom ggz

Op 1 januari 2021 hadden 324.000 Nederlanders recht op langdurige zorg. Dit aantal steeg tot meer dan 340.000 eind 2021. De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9 procent tot 28,4 miljard euro. Dit zijn zorgkosten, subsidies van het Zorginstituut Nederland en de beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering van de Wlz. Sinds de invoering van de Wlz stijgen de uitgaven constant, vooral door het stijgende aantal indicaties. In 2021 was deze stijging sterker door de instroom van ggz-cliënten in de Wlz. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

De NZa onderzoekt elk jaar of de Wlz-uitvoerders de zorg- en beheerkosten voor de Wlz uitgeven conform de wet- en regelgeving. In 2021 gaven de Wlz-uitvoerders samen 28,4 miljard euro uit aan de Wlz. Hiervan was 98,6 procent rechtmatig. In 2020 was dit 97,2 procent. In 2021 was 221 miljoen euro van de uitgaven onrechtmatig; het ging daarbij vooral om uitbetalingen van het pgb en kosten voor mondzorg. Van 189 miljoen euro kan de NZa nog niet zeggen of die rechtmatig of onrechtmatig is. Bijvoorbeeld omdat fraudeonderzoeken nog niet zijn afgerond. De beheerskosten waren 100 procent  rechtmatig. De subsidies van het Zorginstituut, de compensatie voor niet-geleverde zorg pgb als gevolg van de coronapandemie en het integraal pgb vallen buiten het toezicht van de NZa en zijn dan ook niet meegenomen in het onderzoek.

Financiële processen

2021 stond, net als 2020, voor zorgaanbieders en zorgkantoren in het teken van de coronapandemie en dit heeft veel van hen gevraagd. Desondanks hebben de zorgkantoren zich samen met het ministerie van Volksgezondheid en de NZa ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden verder terug te dringen. De NZa is blij met de voortgang die is geboekt. Naast de rechtmatigheid is ook het proces rondom de materiële controles bij de zorgkantoren nader bekeken. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport ‘Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders’.

Door: Nationale Zorggids