Normal_doctor-and-the-patient-2022-02-02-04-52-21-utc-min__1_

Zorgverzekeraar DSW ziet het kabinetsplan om zieke ouderen thuis van intensieve medische zorg te voorzien, in plaats van in een verpleeghuis niet zitten. Volgens de verzekeraar zal dit belangrijke praktische problemen veroorzaken. Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen is niet per se een slecht idee, maar DSW zet wel vraagtekens bij de praktische haalbaarheid om verpleeghuiszorg thuis te gaan leveren. Dit meldt Trouw. 

Manager zorg bij DSW Dirk Wolbers stelt dat de personeelstekorten en de vergrijzing er samen voor zorgen dat het verlenen van intensieve zorg thuis niet gaat lukken. Als alle zorg- en hulpbehoeven ouderen bij elkaar in de buurt zou wonen, zou dat flinke reistijd schelen voor zorgpersoneel, waardoor het plan mogelijk wel haalbaar is.

Verpleeghuizen zijn zo slecht nog niet

Maar ook dat is waarschijnlijk geen realistisch plan, gezien de woningtekorten. Er zijn speciale seniorencomplexen nodig, maar daarvan zijn er nog lang niet genoeg. “Dit vereist veel meer afstemming tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, woningcorporaties en gemeenten”, aldus Wolbers. Hij vindt dan ook dat het idee van een verpleeghuis goed is: hulpbehoevende ouderen wonen bij elkaar en krijgen zorg van een vast team zorgverleners. Bevriezing en afbouw van verpleeghuizen ziet hij dan ook absoluut niet zitten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky