Logo_iederin

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) is sinds 1 januari 2019 gesloten. De organisatie mocht vanuit haar subsidie niet langer mensen rechtstreeks helpen met juridisch advies en ondersteuning. Het werk van het steunpunt wordt de komende maanden afgebouwd. Dit meldt Ieder(in). 

Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen sluiten. “Er gaat immers een belangrijke hulpbron voor mensen met een beperking of chronische ziekte verloren. We hebben naarstig gezocht naar andere mogelijkheden voor deze vorm van juridische dienstverlening. Dat is nog niet gelukt.”

Het Juridisch Steunpunt hielp bij bezwaar en soms beroep, maar had vooral een voorlichtings- en wegwijsfunctie in het hele brede spectrum van alle zorgwetten, arbeid en het sociaal domein. Met de sluiting komt een einde aan de juridische ondersteuning die Ieder(in) 17 jaar heeft gegeven aan mensen uit haar achterban die vastliepen in wet- en regelgeving en ‘ondoorzichtige’ bezwaar- en beroepsprocedures.
Rechtspositie in gevaar

“Het sluiten van het Juridisch Steunpunt ondermijnt de rechtspositie van mensen met een beperking. Dat geldt zeker voor mensen die geen financiële ruimte hebben voor het voeren van juridische procedures of voor het in de arm nemen van een advocaat. De wet- en regelgeving en de beschikkingen die mensen krijgen van de gemeente of andere uitvoerende instanties, zijn voor veel mensen ondoorgrondelijk.”

Juridische wegwijzer

Ieder(in) probeert vragen die nog binnenkomen zo goed mogelijk af te handelen en door te  verwijzen. Mensen die al bij hun aanvraag voor zorg en ondersteuning vastlopen, niet weten waar ze moeten zijn en van het kastje naar de muur gestuurd worden, kunnen terecht bij het Juiste Loket. Daarnaast heeft Ieder(in) een juridische wegwijzer samengesteld met een aantal andere organisaties die juridisch advies geven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids