Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Bij Ieder(in) zijn de afgelopen maanden signalen binnengekomen van ouders die al lang in zelfisolatie leven door corona en vanwege het besmettingsrisico hun kinderen thuis houden van school. Deze ouders komen vaak in botsing met school, leerplichtambtenaren of de onderwijsinspectie. Om daar wat aan te doen, zijn er recent twee bijeenkomsten gehouden met ouders, de betrokken ministeries en de betrokken instanties. Daar bleek dat er regelmatig onnodig hard tegen ouders wordt opgetreden. Dit meldt Ieder(in). 

Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat het onderwijsveld niet goed weet om te gaan met deze ouders en hun kinderen. Zeker als er geen expliciete doktersverklaring is of als het gaat om een (ander) gezinslid dat extra kwetsbaar is. Scholen zijn soms aanvankelijk nog vrij begripvol. Maar een nieuwe directeur of de bespreking van de thuiszitcijfers binnen de gemeente kan daar plots verandering in brengen. Met een beroep op de wet wordt het thuisblijven dan als ongeoorloofd aangemerkt en komt de leerplichtambtenaar in actie.

Soms leidt dat vervolgens weer tot forse sancties op grond van een Veilig thuis-melding. Dat is buitenproportioneel en schrijnend voor de ouders die hun uiterste best doen hun kinderen onderwijs te bieden op wat voor manier dan ook, zegt Ieder(in). 

Wet te strikt uitgelegd

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de (leerplicht)wet vaak veel te strikt wordt uitgelegd. Corona kan best een goede reden zijn om een kind thuis te houden bij risico op besmetting van gezinsleden met een zeer kwetsbare gezondheid.  De ministeries laten daarom bewust ruimte aan alle betrokkenen om zaken in goed overleg te regelen. Meteen dwangmiddelen toepassen, is daarmee absoluut in strijd.

Oplossingen

Voor de problemen werd een reeks oplossingen aangedragen, zoals geen drang en dwang toe te passen, maar samen te zoeken naar een oplossing en de bezorgdheid van de ouders als vertrekpunt te nemen. Ook zou er uniforme informatie beschikbaar (en toegankelijk) moeten zijn voor alle partijen. De informatie van het RIVM over het risico op corona voor gezinnen met schoolgaande kinderen moet beter en meer openheid over besmettingen op school is nodig. Tot slot hebben scholen meer ondersteuning nodig voor het geven van afstandsonderwijs en voor ouders moet er clientondersteuning beschikbaar zijn. 

Er vindt de komende tijd nog overleg plaats over hoe deze oplossingen gerealiseerd gaan worden en door welke partijen.

Door: Nationale zorggids