Jeugdzorg, commissie, transitie, achter op schema, kwaliteit waarborgen

UTRECHT - Vorig jaar september is de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak vooraf en tijdens de decentralisatie de kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen. De commissie maakt binnenkort in een eerste rapport aan de Tweede Kamer bekend dat de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang is geboekt, zo meldt het Nederlands Jeugd Instituut.

Gemeenten hebben nog onvoldoende zicht op het aantal jongeren en hun specifieke zorgbehoefte. Ook zijn de bestuurlijke, financiële en juridische kaders voor de decentralisatie nog niet duidelijk. Daarnaast maakt de commissie zich zorgen over de continuïteit van de zorg, die nog niet voldoende vastgelegd is. Deze punten moeten uiterlijk in april 2013 duidelijk zijn.

De commissie vindt dat zowel voor als na de decentralisatie een gedegen inventarisatie moet komen van risico’s voor jongeren. Ook moet er voor gezorgd worden dat de expertise over met name jeugdbescherming en jeugdreclassering van bijvoorbeeld bureaus jeugdzorg behouden blijft.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal