Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

Voor kinderen tot 18 jaar die te kampen hebben met meervoudige beperkingen en ernstige gedragsproblemen is blijkt de interventie Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) effectief. De therapie is door de Erkenningscommissie Interventies als zodanig erkend. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

ITGG is een gefaseerde behandeling voor mensen met een visuele en ernstige verstandelijke beperking en met ernstige gedragsproblemen. Elke fase van de behandeling heeft een specifieke functie. De behandelaar probeert door middel van intensief contact (opnieuw of voor het eerst) een gehechtheidsrelatie op te bouwen met het kind. De totale behandelduur van ITGG kan oplopen tot een jaar.

Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke of indicatieve bewijskracht, zoals bijvoorbeeld veranderingsonderzoek, blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie. Het hoeft nog niet vast te staan dat dit effect door de interventie wordt veroorzaakt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

© Nationale Zorggids