Logo_normal_cello_logo

Bij zorginstelling Cello gaan de komende jaren zo'n 285 banen verdwijnen. De zorginstelling voor mensen met een beperking ziet zich gedwongen tot geleidelijke afbouw van het personeelsbestand door de verschillende overheidsmaatregelen zoals de invoering van de Wmo, tariefmaatregelen care, en kortingen vanuit de Jeugdwet en kern-AWBZ. Dat meldt Skipr.

Bij zorginstelling Cello gaan de komende jaren zo'n 285 banen verdwijnen. De zorginstelling voor mensen met een beperking ziet zich gedwongen tot geleidelijke afbouw van het personeelsbestand door de verschillende overheidsmaatregelen zoals de invoering van de Wmo, tariefsmaatregelen care, en kortingen vanuit de Jeugdwet en kern-AWBZ. Dat meldt Skipr.

Door de overheidsmaatregelen zal de zorginstelling minder geld ontvangen. Cello verwacht dat het in 2018 6,5 miljoen minder inkomsten zal hebben. Tussen nu en 2013 wil de organisatie daarom minimaal 190 fte afbouwen, wat neer komt op ongeveer 285 banen. Bij Cello werken nu 2500 medewerkers (1500 fte) op locaties in Vught, Rosmalen en Haaren. Eerder dit jaar besloot het bestuur om nieuwe medewerkers geen contracten meer aan te bieden voor onbepaalde tijd.

Bij Cello kunnen mensen met een beperking terecht voor specialistische kinderzorg, wonen, werken, dagbesteding en (ambulante) begeleiding en thuiszorg. Cello zegt zich tot het uiterste te zullen inspannen om goede zorg te blijven verlenen met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Cello heeft met de ondernemingsraad heeft een nieuw sociaal statuut opgesteld. Van medewerkers wordt flexibliteit gevraagd en er is geen werkplekgarantie meer. De Raad van Bestuur denkt samen met het opleidingscentrum van Cello na over de mogelijkheden om medewerkers bewuster te laten nadenken over hun loopbaan.

© Nationale Zorggids