Normal_nvijartikelbeeldennvij

In de grote steden en in een aantal provincies gaat één op de vijf kinderen niet naar de tandarts of mondhygiënist. De Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg (NVIJ) wil dat alle kinderen in Nederland toegang krijgen tot goede mondzorg. De ontwikkeling van goed  mondzorggedrag bij kinderen is van grote betekenis voor een gezond leven. Daarom starten zij een landelijke petitie. Ouders, (mondzorg)professionals en overige stakeholders worden opgeroepen deze petitie te onderschrijven op www.nvij.nl. Dat meldt NVIJ. 

De Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandzorg (NVIJ) bestaat uit organisaties die al tientallen jaren zijn gespecialiseerd in mondzorg voor jongeren met bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare groepen. Zij vinden dat alle partijen die daaraan kunnen bijdragen nu verantwoordelijkheid moeten nemen; de (landelijke) politiek, zorgverzekeraars, gemeenten, consultatiebureaus, basisscholen en kinderopvang.

Het NVIJ wil samen met deze partijen jongeren bereiken die nog geen toegang hebben tot goede mondzorg, die voor jongeren tot 18 jaar overigens kosteloos is. De petitie zal in eerste instantie worden aangeboden aan overheid en zorgverzekeraars.

Een gezond gebit is belangrijk voor de algehele gezondheid. De noodzaak om de mondzorgprofessional te bezoeken is groter dan ooit. 20-25 procent van de Nederlandse jeugd gaat niet of niet frequent naar de tandarts of mondhygiënist en heeft dus geen periodiek onderhoud van het gebit of ondersteuning bij ontwikkeling van goed mondzorggedrag. De kwaliteit van de jeugdgebitten lijkt zich snel te verslechteren en dat is zorgwekkend. In het bijzonder bij kinderen die opgroeien in een sociaal - economisch kwetsbare positie. Juist deze kinderen hebben tot vijf keer zoveel tandbederf als het landelijk gemiddelde. Dat kan en moet anders, vindt het NVIJ.

De NVIJ roept stakeholders op gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, maar wil zelf ook een bijdrage leveren. Daarom heeft de NVIJ het kidsconcept Glansje geadopteerd dat kinderen (4-9 jaar) en hun ouders bewust maakt van goed mondzorggedrag. Onderdeel van het Kidsconcept Glansje, een communicatie- en preventieconcept ontwikkeld door en voor professionals in de mondzorg, is de app ‘De avonturen van Glansje & Tom’ gratis te downloaden in de Google Play en App store. Via een geanimeerde poetsinstructie, mini-games en quizvragen, leren kinderen (en ouders) ieder dag over poetsen en voeding. Kinderen worden altijd positief beloond en leren stap voor stap. En ze krijgen punten voor iedere goede vraag. Bij een optimale score is er een surprise-pakket op te halen bij mondhygiënisten en/of tandartspraktijk die aangesloten zijn bij Glansje. 

Door: Redactie Nationale Zorggids