Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De FNV is teleurgesteld in de reactie van het kabinet op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) ‘Opgroeien zonder armoede’. Het advies dat vorig jaar is gepubliceerd, bevat onder andere de conclusie dat de aanpak van kinderarmoede op alle terreinen tekort schiet en dat de Rijksoverheid de regie moet pakken. Het kabinet liet onlangs weten de bestrijding van armoede belangrijk te vinden, maar lijkt het advies van de SER in de wind te slaan, meent FNV. Dit meldt de vakbond. 

“De kabinetsreactie is een opsomming van wat de regering al deed in in plaats van dat daadwerkelijk is gekeken naar wat er beter kan. Er wordt nauwelijks een stap gezet richting een integrale en effectieve aanpak Dat is schandalig, want kinderen zijn hiervan de dupe. De FNV had gehoopt dat het kabinet meer urgentie zou voelen, gezien het feit dat één op de negen kinderen arm is”, aldus vicevoorzitter Kitty Jong.

Vorig jaar publiceerde de SER het advies ‘Opgroeien zonder armoede’. Daarin werd onder andere geconcludeerd dat de aanpak van kinderarmoede op alle terreinen tekort schiet en dat de Rijksoverheid de regie moet pakken. Ook wordt geadviseerd dat het Rijk zichzelf een doelstelling oplegt om het percentage kinderen dat in armoede opgroeit te doen dalen. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer zijn er moties aangenomen om een dergelijke reductiedoelstelling in te voeren. Staatssecretaris Van Ark geeft in de kabinetsreactie aan dit eerst verder te willen onderzoeken.

Kitty Jong: “Ik hoop dat het onderzoeken van een reductiedoelstelling niet leidt tot afstel. Ik kan me niet voorstellen dat de regering zichzelf niet tot doel wil stellen om het percentage arme kinderen naar beneden bij te stellen en het beleid daar op aan te passen.”

Eén op de negen kinderen groeit in Nederland op in armoede. Daarvan heeft 60 procent werkende ouders. Deze groep komt onder andere door te kleine baantjes met onzekere contracten niet goed rond. 40 procent van de arme kinderen groeit op in een gezin dat leeft van een uitkering. De SER constateerde dat gezinnen op het sociaal minimum structureel te kort komen. De FNV pleit daarom voor het stoppen met flexibele contracten en verhogen van het sociaal minimum.

Door: Redactie Nationale Zorggids