Normal_baby_pasgeboren_geboorte

De Gezondheidsraad adviseert alle pasgeboren baby’s te vaccineren tegen het rotavirus en niet alleen kwetsbare kinderen. Om dit kosteneffectief te laten zijn, zou de prijs van de huidige vaccins moeten dalen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het advies aan staatssecretaris Paul blokhuis van Volksgezondheid. 

Het rotavirus is een ziekteverwekker die diarree en overgeven veroorzaakt. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor deze darminfectie (gastro-enteritis) en kunnen met ernstige klachten in het ziekenhuis belanden. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 3.600 kinderen onder de vijf jaar met een rotavirusinfectie opgenomen in het ziekenhuis. Kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben, of aangeboren afwijkingen hebben (risicogroepen) lopen extra risico hierop. Er zijn twee orale vaccins beschikbaar voor kinderen tot een half jaar.

Kwetsbare kinderen

In 2017 adviseerde de Gezondheidsraad om in ieder geval kwetsbare kinderen een vaccin te geven. De raad stond toen ook al positief tegenover vaccinatie van alle kinderen, maar dit was niet kosteneffectief. De staatssecretaris besloot toen alleen de risicogroepen te gaan vaccineren. Mede vanwege de coronapandemie werd de implementatie stopgezet. Ook nieuwe Nederlandse onderzoeksgegevens over vaccinatie van kinderen uit risicogroepen gaven aanleiding om de vaccinatie nog niet in te voeren.

Vaccinatie werkt goed

Studies uit landen waar inmiddels al grote groepen kinderen zijn gevaccineerd, tonen aan dat vaccinatie van alle kinderen goed werkt. Het aantal kinderen met gastro-enteritis en het aantal ziekenhuisopnames daalde daar met 70 tot 80 procent. Algemene vaccinatie leidt ook tot groepsbescherming, zodat ook ongevaccineerde kinderen beschermd zijn. De RIVAR-studie (naar vaccinatie van kinderen uit risicogroepen) laat een iets ongunstigere verhouding zien tussen het nut en het risico van de vaccinatie bij kinderen uit de zogenaamde risicogroepen. Deze studie is echter nog niet gepubliceerd en kent enkele beperkingen, vindt de Gezondheidsraad.

Samen maken deze bevindingen dat de Gezondheidsraad adviseert om vaccinatie van alle pasgeborenen tegen rotavirus in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Om algemene vaccinatie kosteneffectief te laten zijn, moet de prijs van de beschikbare vaccins nog wel dalen.

Door: Nationale Zorggids